Jak se vyrábí vakcíny

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se vyrábí vakcíny? Divize vakcín farmaceutické společnosti Sanofi připravila video, ve kterém je celý postup výroby vakcín ukázaný. Podívejte se, čím vším musí vakcína projít, než se dostane do ledničky vašeho lékaře.

Příprava bakterií či virů

Celý proces výroby začíná v laboratoři. Zde je nutné kultivovat (vypěstovat) bakterie či viry, které budou ve vakcíně použity. V závislosti na vyráběné vakcíně tato část trvá od 2 dnů do 3 měsíců.

Kultivované mikroorganismy jsou ze svého prostředí extrahovány pomocí procesu nazývaného „purifikace“ (očištění). Purifikací, jsou vyloučeny jakékoliv stopy látek, které byly použity při kultivaci. Viry či bakterie je také nutné inaktivovat. Tím jsou zbaveny schopnosti způsobovat nemoc.

Přidání dalších přísad

Poté se přidají stabilizátory a konzervační látky, které zajišťují, že vakcína zůstane stabilní, silná a účinná. Také mohou být přidány adjuvans, které zesilují reakci imunitního systému na vakcínu. Díky tomu je zvýšena imunita proti dané nemoci.
Více o látkách přidávaných do vakcín naleznete na stránce O očkování

Balení vakcín a příprava na distribuci

Vakcína se následně plní do lahviček nebo stříkaček. Po dokončení fáze plnění se každá lahvička nebo stříkačka podrobí vizuální kontrole. Kvalita je kontrolována lidským okem i nejmodernějšími technologiemi.

Pro každou šarži vakcíny jsou prováděny stovky laboratorních testů, aby byla potvrzena jejich kvalita. Kromě toho se odebírají vzorky z každé šarže a zasílají se orgánům veřejného zdravotnictví k testování. Pokud šarže nesplňuje pevně stanovená kritéria kvality, je bez výjimek zničena.

Poté, co vakcíny úspěšně projdou všemi testy, může dojít k jejich distribuci.